Szkolenia

Jednym z głównych celów przeprowadzanych szkoleń jest podniesienie świadomości uczestników w zakresie ochrony danych osobowych w związku z ich zatrudnieniem lub współpracą. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które wcześniej zostały zapoznane z w/w aktem prawnym.

 

Profesjonalne i oparte na praktycznych przykładach szkolenia przygotują inspektorów ochrony danych (IOD), administratorów danych osobowych (ADO), administratorów systemów informatycznych (ASI) oraz użytkowników do właściwej realizacji zadań wynikających z obowiązujących ich przepisów. Uczestnicy uzyskają pełną wiedzę między innymi na temat tego, czym są dane osobowe, jakie są kompetencje osób odpowiedzialnych za ich przetwarzanie, czy jak zorganizować w konkretnym podmiocie ich właściwą ochronę.