Jednym z głównych celów przeprowadzanych szkoleń jest podniesienie świadomości pracowników na temat ochrony danych osobowych w życiu zawodowym oraz prywatnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które wcześniej odbyły szkolenie w tym zakresie.

Profesjonalne i oparte na praktycznych przykładach szkolenia przygotują Inspektorów Ochrony Danych (IOD) oraz Administratorów Danych Osobowych (ADO) do właściwej realizacji zadań wynikających z obowiązujących ich przepisów. Ich uczestnicy uzyskają pełną wiedzę między innymi na temat tego, czym są dane osobowe, jakie są kompetencje osób odpowiedzialnych za ich przetwarzanie, czy jak zorganizować w konkretnym podmiocie ich właściwą ochronę.