Prowadzisz firmę, jesteś dyrektorem lub prezesem w przedsiębiorstwie, a może zajmujesz się małym rodzinnym biznesem? Bez względu na to, dla jakiego podmiotu pracujesz, masz do czynienia z zatrudnionymi pracownikami, klientami i ich danymi osobowymi. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany właściwie chronić dane osobowe i jeżeli dostaną się w niepowołane ręce, wyciekną lub zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione, grożą Ci potężne kary finansowe.

Jak ich uniknąć? Co zrobić, by zminimalizować ryzyko takiej sytuacji?

Zwrócić się do ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, którzy pomogą Ci właściwie chronić dane osobowe pracowników oraz Twoich klientów.

Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty Dokumentacji – Audyty – Doradztwo wprowadzając procedury w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego w pełni zabezpieczy Twoją firmę pod kątem bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych.

Nasza firma od 5 lat wspiera prywatne firmy, instytucje publiczne, placówki medyczne i jednostki samorządowe w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych. Oferuje nie tylko kompleksowe audyty obejmujące weryfikację stanu faktycznego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony fizycznej, ale zapewnia również pomoc w przygotowaniu zindywidualizowanych procedur ochrony danych osobowych, uwzględniających zalecenia z przeprowadzonego audytu i wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

Właścicielem firmy jest Tomasz Surdyk – ekspert w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych, który posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, nabyte w trakcie zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej. Tomasz Surdyk jest praktykiem, który tworzył całą strukturę danych osobowych  w podmiotach, z którymi był związany. Wprowadzał tam nowatorskie rozwiązania, łącząc wiedzę z pasją, zmieniając anachroniczne rozwiązania na takie, które szły w parze z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii. Przez lata pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Posiada liczne certyfikaty oraz szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych. Otrzymał certyfikat uprawniający do pełnienia funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Lokalnego Systemów Informatycznych. Ponadto posiada uprawnienia kontrolne systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne oraz zbiorów danych osobowych w Administracji Rządowej. Legitymuje się poświadczeniem bezpieczeństwa upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, do klauzuli ,,NATO CONFIDENTIAL” oraz poświadczeniem bezpieczeństwa upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej, do klauzuli ,,CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.