Blog

autor bloga

Klika słów od autora bloga

Tomasz Surdyk – ekspert bezpieczeństwa informacji, danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa.  Swoje doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji, danych osobowych i cyberbezpieczeństwa nabył pracując 24 lata w administracji rządowej. Od ponad 10 lat jest właścicielem firmy specjalizującej się we wprowadzaniu profesjonalnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo informacji, w tym danych osobowych.

 

Posiada liczne certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające odbycie specjalistycznych szkoleń. Pracując w Organach Ścigania współtworzył ochronę danych osobowych w jednostkach w Wielkopolsce zajmujących się wykrywaniem przestępstw i ściganiem ich sprawców. Pełnił funkcję administratora bezpieczeństwa informacji oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada uprawnienia kontrolne systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne oraz danych osobowych w administracji rządowej.

 

Prowadzi szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, kradzieży tożsamości, cyberbezpieczeństwa, a także tajemnicy bankowej.

 

Tomasz Surdyk od wielu lat jest doradcą firmy Kingston Technology w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce. Przy udziale Kingston Technology organizował konferencje oraz szkolenia dotyczące RODO i cyberbezpieczeństwa.

Najnowsze wpisy

Kilka porad od Eksperta ds. bezpieczeństwa informacji, danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Dzięki ponad 24-letniemu doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa IT w instytucjach rządowych, Tomasz Surdyk...

Ryzyko związane z pracą zdalną Postęp technologiczny i dostęp do Internetu zwiększyły zagrożenia, które czyhają na użytkowników pracujących zdalnie. Korzystając z Internetu, należy uważać...

Nieustanny postęp cyfryzacji ma istotny wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w cyberprzestrzeni. Cyfryzacja oznacza nie tylko rozwój technologiczny, ale wiąże się nieodłącznie również...