Przygotowywanie procedur w zakresie ochrony danych osobowych

Bazując na wnioskach uzyskanych z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych opracowujemy procedury, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, takie jak:

  • procedury bezpieczeństwa;
  • szacowanie ryzyka;
  • rejestr czynności;
  • upoważnienia do przetwarzania danych;
  • oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz poufności informacji w firmie;
  • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • inne niezbędne procedury, których konieczność posiadania może zostać wskazana w sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu.

 

Ponadto zajmujemy się także aktualizacją opracowanych wcześniej procedur w zakresie ochrony danych osobowych.