Outsourcing IOD

Brakuje Ci profesjonalisty, który w kompleksowy sposób nadzorowałby ochronę danych osobowych w Twojej firmie? Oferujemy outsourcing pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Dokładnie dopasujemy świadczone usługi do rzeczywistych potrzeb Twojej firmy. Inspektor Ochrony Danych oprócz realizowania zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wdroży rozwiązania, które w pełni zabezpieczą Twoją firmę przed wyciekiem informacji.

Dodatkowo w ramach usług outsourcingowych dla firm, które potrzebują stałego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, oferujemy m.in.:

 

  • opiniowanie projektów budowy, działania oraz eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe,
  • zapewnienie stałej ochrony bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
  • doradztwo w zakresie stosowania zabezpieczeń ochrony fizycznej pomieszczeń
    i budynków na potrzeby zwiększenia ochrony danych osobowych,
  • dokonywanie okresowych analiz i szacowania ryzyka o stanie ochrony bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzającego zbiory danych osobowych,
  • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających zaistniałych incydentów w systemach oraz sieciach teleinformatycznych naruszających obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.