Masz problem z rejestracją zbioru danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Nasza firma przeprowadzi wszystkie etapy tych czynności.

Pamiętaj, że obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ciąży na administratorze danych, czyli podmiocie decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie zbioru danych osobowych do (GIODO) stanowi obowiązek określony w art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych. Zwolnienia od zasady rejestracji zbiorów danych osobowych określone zostały w art. 43 ust. 1 pkt 1?11 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zatem jeżeli podmiot przetwarza dane osobowe w zbiorze jako administrator danych, a jednocześnie nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1?11 ustawy, to jest on zobligowany do zgłoszenia tego zbioru do rejestracji GIODO.