Brakuje Ci profesjonalisty, który w kompleksowy sposób nadzorowałby ochronę danych osobowych w Twojej firmie? Oferujemy outsourcing pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Jest to forma przejęcia obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dokładnie dopasujemy świadczone usługi do rzeczywistych potrzeb Twojej firmy. Administrator Bezpieczeństwa Informacji oprócz realizowania zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych wdroży rozwiązania, które w pełni zabezpieczą Twoją firmę przed wyciekiem informacji.

Dodatkowo w ramach usług outsourcingowych dla firm, które potrzebują stałego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, oferujemy m.in.:

  • opiniowanie projektów budowy, działania oraz eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe,
  • zapewnienie stałej ochrony bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
  • doradztwo w zakresie stosowania zabezpieczeń ochrony fizycznej pomieszczeń
    i budynków na potrzeby zwiększenia ochrony danych osobowych,
  • dokonywanie okresowych analiz i szacowania ryzyka o stanie ochrony bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzającego zbiory danych osobowych,
  • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających zaistniałych incydentów w systemach oraz sieciach teleinformatycznych naruszających obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.